Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

R E G U L A M I N   G Ł Ó W N Y  „LATAWCA”1. Koszt zabawy podany jest w cenniku – opłata pobierana jest z góry.
2. W recepcji spisywane jest imię i nazwisko dziecka  oraz godzina rozpoczęcia zabawy.
3. Dzieci poniżej 6 roku życia musza być pod opieką osoby dorosłej.
4. Za bezpieczeństwo dzieci pozostających w „LATAWCU”  odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie (tylko osoby dorosłe).
5. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.
6. Dzieci pozostawione bez opieki  na terenie „LATAWCA” przebywają na całkowitą odpowiedzialność rodziców/opiekunów.
7. Ze względów higienicznych zabraniamy chodzenia na boso.
8. Personel „LATAWCA” zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabawy dziecka zachowującego się agresywnie i przeszkadzającego w zabawie innym dzieciom.
9. Rodzice/opiekunowie mogą pozostawić dziecko w „LATAWCU” na swoja odpowiedzialność i za zgodą personelu. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie numeru kontaktowego personelowi „LATAWCA”.
10. Konsumpcja artykułów spożywczych odbywa się jedynie w „Salce urodzinkowej” i „Kawiarence”.
11. Prosimy przed zabawą o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków i innych ozdób zagrażających dziecku i innym bawiącym się w „LATAWCU”.
12. Zabawki będące wyposażeniem „LATAWCA” są nasza własnością. Prosimy o dopilnowanie, by dzieci nie wynosiły ich poza teren, nie niszczyły oraz nie pozostawiały swoich zabawek. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
13. W jednym czasie w „LATAWCU” może bawić się maksymalnie 30 dzieci.
14. Zabraniamy wchodzenia na siatki zabezpieczające – nieprzestrzeganie grozi poważnym wypadkiem.
15. Zabrania się (jeśli nie jest to konieczne) korzystania z konstrukcji zabawowej przez dorosłych.
16. Zabraniamy „zjeżdżania głową w dół”, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się po nich w kierunku „pod prąd”.
17. W sytuacji, gdy dziecko ulega wypadkowi prosimy niezwłocznie informować personel „LATAWCA”.
18. Właściciel i personel „LATAWCA” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieprzestrzegających regulaminu.
19. Za rzeczy pozostawione w „LATAWCU” nie ponosimy odpowiedzialności.

R E G U L A M I N   U R O D Z I N E K  W „LATAWCU”1. Urodzinki odbywają się w Sali Zabaw w Malborku przy ul. Kościuszki 5.
2. Rezerwacji wstępnej terminu można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
3. Rezerwacja terminu urodzinek utrzymuje się bez zadatku do 3 dni. Po upływie tego czasu zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji bez powiadomienia rezerwującego.
4. Zadatek wpłacony przez rezerwującego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
5. Wpłacenie zadatku jest jednoczesne z akceptacja niniejszego regulaminu.
6. Minimalna wysokość zadatku to 100 zł.
7. Dopłata pozostałej kwoty za urodzinki następuje w dniu imprezy, przed zabawą.
8. Cenę za poszczególne pakiety, ilość uczestników oraz zaproszeń wliczonych w cenę określona jest w cenniku. Cennik zawiera tez opłatę za dodatkowych uczestników.
9. Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za deklarowaną ilość gości podczas wpłaty zadatku (potwierdzenie KP). W przypadku obecności na urodzinkach mniejszej ilości uczestników koszty dopłaty nie ulegają zmianie.
10. W przypadku powiększenia ilości gości rezerwujący za te osoby zgodnie z cennikiem.
11. Zmiany zarezerwowanych pakietach należy zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed urodzinkami.
12. Urodzinki odbywają się przez 2 h w „Salce urodzinkowej”, którą goście otrzymują na wyłączność (czas liczony jest od godz. ustalonej w rezerwacji). Prosimy o punktualne przybycie do salki i opuszczenie jej!
13. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 12 lat.
14. Poczęstunek (zgodny z zarezerwowanym pakietem), który zapewniamy jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto) serwowane sa za dodatkowa opłata zgodną z cennikiem.
15. Zezwalamy na dostarczenie własnego tortu jednak nie ponosimy za to odpowiedzialności.
16. Poczęstunek przygotowany może być spożywany JEDYNIE w „Salce urodzinkowej”.
17. Zabraniamy przynoszenia własnej kawy i herbaty, szampana typu PICCOLO i spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie.
18. Zabraniamy przyprowadzania wynajętego animatora, clowna, maskotki oraz innych osób z firm zewnętrznych zajmującymi się zbieżna działalnością do naszej, chyba, że taka sytuacja jest uzgodniona z zarządzającymi lokalem.
19. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw.
20. Rezerwujący urodzinki (opiekun prawny jubilata) odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do „LATAWCA” i ponosi odpowiedzialność materialna za szkody przez nich spowodowane.
21. Uczestników urodzinek obowiązuje REGULAMIN GŁÓWNY Sali Zabaw „LATAWIEC”.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!!!